Results of National Judo Championship 2013-14


2nd BLIND NATIONAL JUDO CHAMPIONSHIP From 31st January to 02nd February 2014 at National Bal Bhawan, New Delhi.

Sub Junior

Blind Boys

- 30 kg - 35 kg
1 Santosh Madhya Pradesh 1 Ali Jaan Fakruddin Haryana
2 Mohd. Raichur Goa 2 Aman Kumar Delhi
3 Vishal Siyaram Haryana 3 Krishna Haryana
3 Dhuruv Paal Ajay Haryana 3 Aavid Aandhra Pradesh
- 40 kg - 45 kg
1 Khurshid Haryana 1 Vivek Mani Karnataka
2 Jagmohan Haryana 2 Durgesh Haryana
3 Resham Karnataka 3 Ankur Karnataka
3 Anshu Sakiya Delhi 3 Ganesh Haryana
- 50 kg + 50 kg
1 Madan Delhi 1 Mohd. Suhail Andhra Pradesh
2 Ram Chita Haryana 2 Gautam Tamil Nadu
3 Satyam Kumar Delhi 3 Bhartah Tamil Nadu
3 Umesh Kumar Singh Delhi 3 Mukul Haryana

Sub Junior

Blind Girls

- 30 kg - 40 kg
1 Subashini P. Tamil Nadu 1 Vinita Gautam Uttar Pradesh
2 Ragini Chhattisgarh 2 Shabeena Raichur Goa

Junior

Blind Boys

- 46 kg - 50 kg
1 Vibhuti Jha Delhi 1 Hasan Ali Andhra Pradesh
2 Krishna Karnataka 2 Naag Raju Andhra Pradesh
3 Kuldeep Karnataka 3 Ram Bharose Haryana
3 Dhiraj Delhi 3 Rajan Babu Uttar Pradesh
- 55 kg - 60 kg
1 Rajat Delhi 1 Kuldeep Raj Haryana
2 Nadeem Khan Delhi 2 Ram Prakash Uttar Pradesh
3 Chandra Shekhar Karnataka 3 Tushar Maharashtra
3 Ramesh Andhra Pradesh 3 Sanjeet Punjab
- 66 kg - 73 kg
1 Aashish Uttar Pradesh 1 Srikant Mali Maharashtra
2 Rama Rao Andhra Pradesh 2 Abhay Pratap Uttar Pradesh
3 Avrar Andhra Pradesh 3 Shiva Kant Uttar Pradesh
3 Pranav Shukla Uttar Pradesh

Junior

Blind Girls

- 40 kg - 44 kg
1 M. Lavanya Tamil Nadu 1 M. Reshma Tamil Nadu
2 S. Vaishali Tamil Nadu 2 Sangita Maurya Uttar Pradesh
3 Ragini Yadav Uttar Pradesh
3 Jeesa Delhi

Senior

Blind Boys

- 55 kg - 60 kg
1 Irfan Andhra Pradesh 1 Karmwal Haryana
2 Mahesh Mahawadi Maharashtra 2 Hari Ram Chhattisgarh
3 Kapil Ram Chhattisgarh
3 Faizal Mansuri Maharashtra
- 66 kg - 73 kg
1 Jaydeep Maharashtra 1 Shankar Kaweli Maharashtra
2 Manoharan J. Tamil Nadu 2 Idrees Andhra Pradesh
3 Arvind Sharma Chhattisgarh
+ 73 kg
1 Ramesh Shukla Haryana
2 Surendra Ramane Maharashtra

Senior

Blind girls

- 48 kg - 57 kg
1 Jyoti Uttar Pradesh 1 Sukhrani Lucknow
2 Sudha Uttar Pradesh 2 Lata Lucknow

2nd National Deaf Judo Championships at National Bal Bhawan New Delhi.

Sub Junior

Deaf Boys

- 30 kg - 35 kg
1 Rahul Karnataka 1 Sushil M.P.
2 Himanshu Singh M.P. 2 Manoharan V. T.N.
3 Satish S. T.N. 3 Pawan A.P.
3 Mohit Haryana 3 Sudhir Haryana
- 40 kg - 45 kg
1 Mainpal M.P. 1 Lukmaan Karnataka
2 Arun Yadav U.P. 2 Usman U.P.
3 Amit Pandey U.P. 3 Aamir Aftab U.P.
3 Rohit M.P. 3 Aman Chandra Karnataka
- 50 kg
1 Ramu Karnataka
2 Vinay Bahadur U.P.
3 Raj Singh Punjab

Sub Junior

Deaf Girls

- 25 kg - 30 kg
1 Shabnam U.P. 1 Ankita Karnataka
2 Poonam Jaiveer Haryana 2 Anu Lal Haryana
3 Aamna Hasan Khan U.P. 3 Riya D Naik Goa
3 Pooja Devi U.P.
- 35 kg - 40 kg
1 Gaushiya Nijar U.P. 1 Nisha Phulchand U.P.
2 Sarita Sukhdev U.P. 2 Vinita Shirodkar Goa
3 Jeena Chhattisgarh 3 Ayushi Ashwani Verma U.P.
3 Ruby Jairam U.P.
- 45 kg
1 Manju Shah Chhattisgarh
2 Parimala T.N.
3 Tasmiya Sheikh Goa
3 Monika Haryana

Junior

Deaf Boys

- 46 kg - 50 kg
1 Niyaz Ali J & K 1 Ajay Haryana
2 Naveel J & K 2 Chetan Deshmukh Chhattisgarh
3 Raju A.P. 3 Rajesh Haryana
3 Subhash Punjab 3 Ranjeet U.P.
- 55 kg - 60 kg
1 Arun Pandey U.P. 1 Vishal J & K
2 Sandeep Haryana 2 Rohit J & K
3 Salva T.N. 3 Bhimsen Haryana
3 Shubham Kasdan U.P.
- 66 kg
1 Shubham Kumar J & K
2 Abhishek Ranjeet U.P.
3 Ravi Madan U.P.
3 Mahavleshvar Goa

Junior

Deaf Girls

- 40 kg - 44 kg
1 Vali S. T.N. 1 Lavanya T.N.
2 Suman Sinha Chhattisgarh 2 Retendra U.P.
3 Ravi Kumari Haryana 3 Poonam Yadav Poonam Yadav
3 Kanchan U.P. 3 Jyoti Kumari U.P.
- 48 kg - 52 kg
1 Reshma M. T.N. 1 Jyoti U.P.
2 Rukaiya Bano J & K 2 Varsha U.P.
3 Divya U.P.
3 Meena Thakre Chhattisgarh
+ 57 kg
1 Rakshanda J & K
2 Munni Sara U.P.

Senior

Deaf Boys

- 55 kg - 60 kg
1 Romil Singh U.P. 1 Ronaldo D’souza Goa
2 Harish Chandra U.P. 2 Nitesh Shukla Chhattisgarh
3 Jay Kumar Chhattisgarh
3 Vakesh Kumar J & K
- 66 kg - 73 kg
1 Chetan J & K 1 Abhishek J & K
2 Ramesh Chauhua Goa 2 Pramod Kumar U.P.
3 Vijay Kumar J & K 3 Vishal Chhattisgarh
3 Rohan J & K
+ 73 kg
1 Vivek Singh J & K
2 Sumit Kumar Haryana

Senior

Deaf Girls

- 57 kg
1 Nidhi J & K
2 Shahnaz Goa